Centrum Studiów i Prognoz Strategicznych

RADA PROGRAMOWA
Artur Dubiel
Sztab Generalny Formacji Specjalnych

Leszek Jakubowski
Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Urzędzie Miasta Tomaszów Mazowiecki

Ppłk dr n. med Janusz Kocik
Kierownik Pracowni Ochrony przed Bioterroryzmem Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemologii

Marcin Kossek
Konsultant i instruktor jednostek antyterrorystycznych

Krzysztof Kubiak
Profesor Instytutu Stosunków Międzynarodowych we Wrocławiu

Dariusz Moszczyński
Wydział Zwalczania Przestępczości Izby Celnej w Łodzi

Sebastian Rybarczyk
Fundacja Orientacja, Doradca Ministra Obrony Narodowej

Maciej Stopniak
Twórca i webmaster Vortalu SPECOPS (http://www.specops.com.pl/)

Płk dr Tadeusz Szczurek
Szef Logistyki Urzędu MON

Andrzej Wojtas
Redaktor naczelny Militarnego Magazynu Specjalnego „Komandos”

Nadkomisarz Wojciech Żmija
SPAP Wrocław

Cezary Fórmaniak
Akademia Morska w Gdyni