Centrum Studiów i Prognoz Strategicznych

NASZE CELE
Centrum będzie:
 • wykonywać badania naukowe poświęcone bezpieczeństwu krajowemu i międzynarodowemu oraz stosunkom międzynarodowym
   
 • identyfikować nowe wyzwanie z dziedziny bezpieczeństwa, przed którymi staje Polska i Unia Europejska
   
 • promować racjonalne i realistyczne spojrzenie na polską politykę zagraniczną i polską rację stanu
  działać na rzecz zrozumienia przez szeroką publiczność zjawiska terroryzmu i związanych z nim niebezpieczeństw
   
 • wspierać inicjatywy wymierzone w stworzenie jednolitego i zunifikowanego systemu kontrterrorystycznego w Polsce i w Unii Europejskiej
   
 • wspierać działania służące przyjęciu anty- i kontrterrorystycznych rozwiązań legislacyjnych na szczeblu krajowym i europejskim
   
 • doradzać i dostarczać decydentom rzetelnych informacji na temat zjawiska terroryzmu i sposobów jego zwalczania
   
 • dostarczać szerokiej publiczności możliwie najlepsze analizy poświęcone najnowszemu rozwojowi wydarzeń w dziedzinie terroryzmu i walki z nim
   
 • utrzymywać i rozbudowywać/powiększać grono współpracujących z nim afiliowanych specjalistów, by zapewnić możliwie jak najwyższy poziom swoich badań, raportów i projektów oraz ich odpowiednią dystrybucję