Centrum Studiów i Prognoz Strategicznych

ARTYKUŁY
 
2007:

Polska jako potencjalny cel ataku terrorystycznego - Dr. Machnikowski

Nuklearny Iran - Justyna Michalak

Europe, EU and the “Global War on Terror” by Dr. Machnikowski

Computer Games and War on Terror by Michał Okaj, Philosophy Department University of Aarhus, Denmark 

Technology and Knowledge in Relation with War on Terror by Michał Okaj, Philosophy Department University of Aarhus, Denmark 

Aneks na rok 2007 do Raportu: " Zagrożenie atakami Terrorystycznymi w Polsce 2006"

2006:

Zagrożenie atakami terrorystycznymi w Polsce 2006 RAPORT CSiPS wersja pdf

Wojna Biologiczna i Bioterroryzm Justyna Michalak 
Biological Warfare and Bioterrorism Justyna Michalak

Globalne sieci islamistyczne w Europie Zachodniej w XXI wieku Ryszard Machnikowski, Kacper
Rękawek

Global Islamic Terrorist Networks (GITNs) in Western Europe in 21st Century Ryszard Machnikowski

Global Islamic Terrorist Networks (GITNs) in the UK Kacper Rękawek

Góra rodzi mysz Ryszard Machnikowski

Czym jest przestępczość komputerowa? Michał Okaj

Walka z terroryzmem. Zamknięte oczy, związane ręce Ryszard Machnikowski

Amerykańska Debata. Propozycje Reform Wspólnoty Wywiadowczej 2001 - 2004 Sebastian
Rybarczyk, członek Rady Programowej CSiPS

Zagrożenie atakami terrorystycznymi w Polsce 2006 wywiad Kacpra Rękawka dla Polskiego Radia
Łódź, 16.12.2005, wersja MP3UN in the Struggle With International Terrorism prezentacja PowerPoint dr Ryszarda Machnikowskiego, Kacpra Rękawka i Marcina Dziuby z konferencji European Students' Week in
Lodz 2005 - październik 2005

Definicja i determinanty terroryzmu wystąpienie dr Machnikowskiego z seminarium "Terroryzm w teorii i praktyce - poszukiwanie skutecznych metod walki", 10 grudnia 2004, Uniwersytet Łódzki

Globalny terroryzm na początku XXI wieku Ryszard Machnikowski

Co poszło źle i dlaczego? Ryszard Machnikowski

Zamach w Madrycie 11 marca 2004 Ryszard Machnikowski

Zamachy w Londynie 7 i 21 lipca 2005 Ryszard Machnikowski

War on Terror: the New Clash of Civilizations? Ryszard Machnikowski

Wojna biologiczna Justyna Michalak

Nie tak szybko zjednoczona Irlandia wywiad z Richardem Englishem, autorem książki Armed
Struggle. The History of the IRA (wywiad przeprowadził Kacper Rękawek)

Wojna, której nie można wygrać. Wielka Brytania i Irlandia Północna kontra irlandzki republikanizm Kacper Rękawek

Irlandzka Armia Kryminalnej Przedsiębiorczości Kacper Rękawek

"Zmowa" - Prawdziwa Brudna Wojna Kacper Rękawek

Pożegnanie z bronią Kacper Rękawek

Broń IRA ucieszy wszystkich wywiad z Tommym Kirkhamem, szefem Ulster Political Research
Group (wywiad przeprowadził Kacper Rękawek)

Przygotowanie sceny do swojego odejścia wywiad z Davidem Ervinem, przewodniczącym
Progressive Unionist Party (wywiad przeprowadził Kacper Rękawek)

Koniec wywiad z Brianem Rowanem, ekspertem BBC Northern Ireland ds. bezpieczeństwa (wywiad przeprowadził Kacper Rękawek)

Za Boga i Ulster. Protestanckie organizacje paramilitarne w Irlandii Północnej cz. 1 Kacper Rękawek

Za Boga i Ulster. Protestanckie organizacje paramilitarne w Irlandii Północnej cz. 2 Kacper Rękawek

Amerykański atak na Irak - Hobbes czy Kant Arkadiusz Placzek

Czy islam jest religią terrorystów Arkadiusz Płaczek

Kwestia iracka i rosyjska polityka zagraniczna Arkadiusz Płaczek

Dżihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej Arkadiusz Płaczek

Talibowie - kobiety - Afganistan Arkadiusz Płaczek

Liga Państw Arabskich wobec wojny w Iraku w 2003 r. Arkadiusz Płaczek

Egipskie inicjatywy pokojowe Arkadiusz Płaczek